Wednesday, March 12, 2014

Eksitav rahvaküsitlus aitab arendajal reegleid rikkuda


Rahvaküsitluses esitatakse meile, nõmmelastele, küsimus „Kas toetate Sanatooriumi pargis asuvate hoonete
rekonstrueerimist täna olemasolevas mahus elamispindadeks, lasteaiaks ja seltsimajaks?”. Teada on tõsiasi, et küsimuse püstitusest oleneb selle vastus. Milline inimene ütleks ei lasteaia või seltsimaja ehitusele? Siia ongi koer maetud. Rõhutan, et esiteks võib juba täna vanadesse haigla- ja abihoonetesse ehitada nii lasteaedu, koole kui ka seltsimaju. Teiseks tähendab jah-vastus, et arendaja ehitab küll müügiks korterid, kuid lasteaia ja seltsimaja rajamiseks tal kohustus puudub. Ühesõnaga, korterid saavad müüdud, aga lasteaed ja seltsimaja jäävad esialgu rajamata. Tegelikult kannab selline referendum ühe suurettevõtte soovi ehitada Sanatooriumiparki vaatamata keelule kortereid ja terve küsitlus on vaid lihtlabane inimeste eksitamine.

Seitse aastat tagasi võeti Sanatooriumi park Nõmmel kaitse alla just selleks, et tagada selle säilimine ja lõpetada pahatahtlikud jokk-skeemid. Sanatooriumi pargi võttis Vabariigi Valitsus riikliku kaitse alla 19. juulil 2007. aastal. Täpselt kümme päeva hiljem ostis selle pargi Põhja-Eesti Regionaalhaiglalt Tallinki suuromanik Infortar, makstes 17 hektari maa eest 6,4 miljonit eurot. Kuna tegu oli ja on sotsiaalmaaga, millele elumajuehitada ei tohi, loobusid kõik ülejäänud ostuhuvilised oma pakkumistest. Uus omanik lubas vanadesse haiglahoonetesse rajada sanatooriumi ja taastusravikeskuse.

Aastad on möödunud ja omanik ei ole toona võetud kohustusi täitnud. Hoolimata munitsipaalpolitsei korduvatest trahvidest on park räämas ja hooned lagunevad–sanatooriumist pole enam juttugi. Selle asemel püütakse oma tegemata tööga hirmutades saada nõmmelastelt luba alustada tulusat kinnisvaraäri. Kui esialgne kava nägi ette lausa paarisaja korteri rajamist, siis nüüd on lubatud „piirduda” kuuekümne korteriga. Lähtuvalt Nõmme ehitusmäärusest tähendab see vähemalt sada kahtekümmet parkimiskohta ja suurt liikluskoormuse tõusu lähipiirkonna väikestel tänavatel.

Lubamatu on alluda provokatsioonile, et tehke pargi kaitsekava meile sobivaks või laseme hoonetel edasi laguneda ja pargil mädaneda. Sellise väljapressimisega nõustumise korral pole mõtet enam rääkida Nõmme eripärast, taastamisest ja ajaloo säilitamisest. Kokkulepitud reeglid kehtivad võrdselt kõigile, alustades lapselapsest, kes peab oma vanaisa arhitektuurselt erilise maja taastama esialgsel kujul, ja lõpetades suurettevõttega, kes on teadlikult ostnud riikliku kaitse all oleva pargi koos haiglatega, et rajada sinna sanatoorium.

Kokkuvõtteks olen veendunud, et lubadustest peab kinni pidama ja lähtuma seatud normidest, mis kehtivad kõigile ühtmoodi. Sanatooriumi park ja lagunevad hooned tuleb kiiremas korras korda teha, kuid mitte luues ohtlikku pretsedenti, mis avab ukse kõikidele uusarendustele meie linnaosa rohealadel. Siinkohal pakun Tallinna linnavalitsusele alternatiivse idee. Igale inimesele on oluline veeta enda väljateenitud vanadusepäevi harjumuspärases elukeskkonnas, oma kodulinnaosas. Vaadates tänast hooldekodukohtade järjekorra pikkust ja teades, kui kiiresti elanikkond vananeb, on viimane aeg rajada Sanatooriumi parki nüüdisaegne eakate munitsipaalpansionaat.

Aga korterite ehitamisele riikliku kaitse all olevas pargis tuleb öelda ei! Lasteaia ja seltsimaja ehitust see otsus ei sega, sellega võiks juba homme peale hakata, kui arendajal ka tegelikult selline soov on.